وبلاگ شخصی امین جوادی نسب

۰۴
آذر

آیا تا بحال فکر کرده اید که چرا شیعه هستیم؟

پیامبر خاتم حضرت محمد (ص)هرگاه گروهی را برای ماموریتی به جایی می فرستاد،یکی از آنان را سرپرست گروه قرار می داد تا دچار تفرقه و سردرگمی نشوند.

در جنگ هایی که خود حضور نداشت نیز چندین نفر را به ترتیب برای فرماندهی انتخاب می کرد تا اگر یکی از آنها آسیب دید،نفر دیگر فرماندهی را به عهده بگیرد.حتی زمانی که برای مدت چند روز می خواست به سفر برود، فردی را تایین می کرد تا در غیاب او به اداره امور مسلمانان بپردازد.


حالا کمی فکر کنید،


آیا امکان دارد پیامبری که در زمان حیات خود ، حتی برای چند روز حاضر نمی شد مسلمانان را بدون رهبر رها کند،  جانشینی را برای خود انتخاب نکند؟نه پیامبر حضرت علی (ع) را انتخاب نمودند.

دلایل ذیل پاسخ فوق را اثبات می کند


1- روز غدیر خم

2-طیق حدیث پیامبر (ص) که می فرمایند: ( من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته الجاهلیه :کسی که بمیرد در حالی که امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است ) حالا اگر به حضرت زهرا (س) که تنها دختر پیامبر (ص) است وپیامبر (ص) در مورد ایشان  احادیث فراوانی نقل کرده اندوفرموده اندفاطمه، سرور همه زنان عالمند.

حضرت زهرا که پیامبر (ص)  ایشان را پاره تن خود میدانستند وحتی عالمان اهل سنت نیز ایشان را قبول دارند.آیا ممکن است او را جاهل بخوانند؟

امام زمان حضرت زهرا (س) از گفته خودشان چه کسی است  ؟آری ایشان حضرت علی (ع) را  امام زمان خویش دانستند . پس یعنی حضرت علی حق است


  • amin javadinasab